Villkor

1. Allmän

Välkommen till beauVoyage! Vi tillhandahåller tjänsterna för att skapa dina personliga resebloggar. Enheten du kontrakterar med och som äger beauVoyage är beauBateau GmbH, ett företag registrerat vid Handelskammaren i Tyskland under numret HRB 12758. BeauBateau GmbH benämnes nedan "beauVoyage", "vi", "oss" eller "vår".

Vänligen läs dessa villkor noggrant när de beskriver vårt förhållande till dig som användare, när du interagerar med våra tjänster och de rättigheter och skyldigheter som leder oss båda. Genom att komma åt eller använda beauVoyage-plattformen och tjänsterna samtycker du till att följa och vara juridiskt bundna av dessa villkor.

Du är ensam ansvarig för att dessa villkor uppfyller alla lagar, regler och förordningar som är tillämpliga på dig. Rätten till tillgång till vår tjänst återkallas där dessa villkor eller användning av tjänsten är förbjuden. Under sådana omständigheter samtycker du till att inte använda eller komma åt beauVoyage-plattformen eller dess tjänst på något sätt.

Vår insamling och användning av personlig information i samband med din tillgång till och användning av beauVoyage-plattformen beskrivs i vår Integritetspolicy.

2. Omfattning av beauVoyage-tjänster

BeauVoyage-plattformen fungerar som värd för din reseplanering och reseupplevelser och upprätthåller den nödvändiga infrastrukturen för publicering och åtkomst. Som leverantör av denna plattform äger inte beauVoyage, skapar, säljer, säljer, tillhandahåller, kontrollerar, hanterar, erbjuder, levererar eller levererar några inlägg. Allt innehåll som vi är värd på bloggarna tillhandahålls av medlemmar som dig själv. Vi tar inte över något ansvar för det du publicerar på beauVoyage-plattformen. På samma sätt stöder vi inte någon medlem eller åsikter som uttrycks via våra tjänster. Det betyder att du ensam är juridiskt ansvarig för innehållet i dina bloggar. Så för ditt eget skydd bör du vara försiktig och undvika att skapa innehåll som kan leda till straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar enligt tillämpliga lagar, inklusive lokala lagar, vars tillämpbarhet beror på var du bor eller där du tittar på eller redigerar innehåll. beauVoyage kan i allmänhet inte erbjuda något skydd, garanti, immunitet eller skadestånd.

BeauVoyage-erbjudanden online kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, appar, tjänster eller resurser på Internet. När du går in på tredje parts webbplatser gör du det på din egen risk. Sådana inbäddade tjänster från tredje part kan vara föremål för olika villkor och sekretesspraxis. Du erkänner att beauVoyage inte är ansvarigt eller ansvarigt för innehåll, data, funktioner, åtgärder, produkter eller tjänster som sådana tredjepartswebbplatser eller resurser erbjuder eller för tillgängligheten, noggrannheten, lagligheten eller lämpligheten eller någon annan aspekt av dem. Införandet av någon sådan länk på beauVoyage-plattformen innebär inte att vi godkänner sådana tjänster eller någon associering med dess operatörer. Du erkänner vidare och samtycker till att beauVoyage inte ska vara ansvarig eller ansvarig, direkt eller indirekt, för skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakas av eller i samband med användning av eller förlitning på innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom valfri tredje parts webbplats eller resurs.

beauVoyage-erbjudanden på nätet kan kräva en internetanslutning från en tredjepartsleverantör för att kunna använda vissa funktioner. I sådana fall är din Internetanslutning föremål för de avgifter, begränsningar, villkor och begränsningar som din leverantör åläggs. beauVoyage ansvarar inte för avbrott eller störningar av Internet- och telekommunikationsinfrastrukturen som ligger utanför vår kontroll och kan leda till avbrott i tillgängligheten av beauVoyage-plattformen.

beauVoyage kan, tillfälligt och under hänsyn till användarnas berättigade intressen (t.ex. genom att tillhandahålla förhandsmeddelande), begränsa tillgängligheten av beauVoyage-plattformen eller vissa områden eller funktioner därav, om detta är nödvändigt med tanke på kapacitetsbegränsningar, säkerheten eller integriteten hos våra servrar, eller för att utföra underhållsåtgärder som säkerställer korrekt eller förbättrad funktion av beauVoyage-tjänsterna. Vi kan förbättra, förbättra och modifiera plattformen och introducera nya tjänster då och då.

3. Använda beauVoyage-plattformen

Vi vill att vår tjänst ska vara så öppen och inkluderande som möjligt. Men vi vill också att det ska vara säkert, säkert och i enlighet med lagen. Så för att vara en del av beauVoyage-samhället kräver vi att du gör nedanstående åtaganden till oss.

Registrering

Du kan se innehåll som görs tillgängligt på eller via beauVoyage-plattformen utan att registrera ett konto. Åtkomst och användning av vissa funktioner i vår tjänst kräver dock registrering. Du kan registrera ett beauVoyage-konto genom att använda en e-postadress och skapa ett lösenord, eller genom ditt konto med vissa tredjeparts sociala nätverkstjänster, till exempel Facebook eller Google. Du är ansvarig för att bibehålla konfidentialiteten och säkerheten för dina beauVoyage-kontouppgifter och ska aldrig avslöja dem till någon tredje part. Vi rekommenderar, men kräver inte, att du använder ditt eget namn som ditt användarnamn så att dina vänner lättare känner igen dig.

Du borde inte:

 • sälja, tilldela eller på annat sätt överföra någon aspekt av ditt beauVoyage-konto (inklusive ditt användarnamn) till en annan part utan vårt samtycke;
 • skapa ett konto för någon annan utan sådan persons uttryckliga tillstånd;
 • använd ett användarnamn eller ett beauVoyage-konto som är föremål för någon annan person än dig utan rätt tillstånd;
 • använd ett användarnamn som är namnet på en annan person med avsikt att efterge sig personen;
 • använd ett användarnamn som är stötande, vulgärt eller obscen eller på annat sätt olagligt.

beauVoyage förbehåller sig rätten att vägra att registrera eller avbryta ett användarnamn (dvs. avsluta ditt konto) eller att överföra ägandet till ett användarnamn om vi anser att det är lämpligt eller nödvändigt; till exempel om användarnamnet kränker någons immateriella egendom eller efterliknar sig en annan person.

Du kommer omedelbart att meddela beauVoyage i en skriftlig form om du känner till eller har någon anledning att misstänka att dina inloggningsuppgifter har gått förlorade, stulna, felaktiga eller på annat sätt komprometterats eller i fall av någon faktisk eller misstänkt obehörig användning av ditt beauVoyage-konto eller annat konto -relaterat säkerhetsbrott. Du är ensam ansvarig och ansvarig för alla aktiviteter som utförs via ditt beauVoyage-konto, såvida inte sådana aktiviteter inte har godkänts av dig och du inte på något annat sätt är försummad (som att inte rapportera obehörig användning eller förlust av dina uppgifter).

behörighet

För att kunna använda våra tjänster måste du vara en person som är minst sexton (16) år gammal och kunna bilda juridiskt bindande avtal. Om du är under den ålder som krävs för att hantera ditt eget beauVoyage-konto, måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att använda våra onlinerbjudanden. Låt din förälder eller vårdnadshavare läsa dessa villkor med dig. Om du är en förälder eller vårdnadshavare som har accepterat dessa villkor och du tillåter ditt barn att använda beauVoyage-tjänsterna, så är du i den utsträckning som tillåts i tillämplig lag ansvarar för ditt barns aktivitet på vår plattform.

Om du skapar eller använder ett konto på uppdrag av en juridisk enhet, föreställer du och garanterar att du har behörighet att agera på uppdrag av en sådan enhet, särskilt för att registrera dig för tjänsten samt att ingå, och juridiskt bindande företaget till dessa villkor, beviljar beauVoyage alla behörigheter och licenser som anges i detta avtal. Sådant konto ägs och kontrolleras av den juridiska personen.

För att du ska kunna registrera oss får vi inte tidigare ha inaktiverat ditt konto för brott mot lagen eller någon av våra policyer.

beauVoyage kan, efter eget gottfinnande, vägra att erbjuda tjänsten till någon person eller enhet av någon anledning och ändra dess behörighetskriterier när som helst.

Innehåll

Inom ramen för dessa villkor inkluderar termen "innehåll" utan begränsning alla texter, kommentarer, fotografier, fotoalbum, videor, grafik, ljudklipp, platsinformation, data, programvara, skript och interaktiva funktioner genererade, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängliga med beauVoyage på eller genom vår tjänst.

Innehåll skapat, laddat upp, skickat, publicerat, distribuerat, skickat, mottaget, lagrat eller på annat sätt lagt till och erhållet av medlemmar på eller via beauVoyage-plattformen, inklusive innehåll som läggs till beauVoyage-tjänsten av medlemmar som länkar sina konton till tredje parts webbplatser och tjänster kallas kollektivt “medlemsinnehåll”.

Medlemsinnehåll som du raderar kommer att tas bort från vår databas och kan inte återställas. Du förstår dock att allt borttaget medlemmarinnehåll kan kvarstå i säkerhetskopior under en rimlig period (men efter borttagningen kommer inte att delas med andra) och kan förbli med användare som tidigare har åtkomst till eller laddat ner innehåll från din bloggwebbplats.

Innehåll på beauVoyage-plattformen som tillhandahålls av beauVoyage själv, inklusive proprietärt beauVoyage-innehåll och allt innehåll som licensierats eller godkänts för användning av eller genom beauVoyage från tredje part benämns kollektivt ”beauVoyage-innehåll”.

BeauVoyage-plattformen, beauVoyage-innehållet och medlemsinnehållet är i sin helhet eller delvis skyddat av immateriella rättigheter och tillhörande rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, publicitetsrättigheter, designrättigheter, handelsnamnsrättigheter, databasrättigheter och angränsande rättigheter såväl som rättigheter till knowhow (tillsammans ”immateriella rättigheter”). Du ska upprätthålla och inte kränka alla upphovsrättsmeddelanden, information och begränsningar som ingår i eller åtföljer beauVoyage-plattformen eller allt innehåll som nås via beauVoyage-tjänsten. Vissa, men inte alla, handlingar som kan utgöra intrång i dessa immateriella rättigheter är att reproducera, utföra, visa, distribuera, kopiera, omvända konstruktioner, dekompilera, demontera eller förbereda derivatverk från innehåll som tillhör beauVoyage eller beauVoyage-medlemmar. Ta inte bort, dölja eller ändra några av våra varumärken, logotyper eller juridiska meddelanden. Bryt inte med några immateriella rättigheter som tillhör tredje part som påverkas av din användning av vår tjänst.

Du kommer inte att använda, kopiera, anpassa (eller på annat sätt reproducera), modifiera, förbereda derivatverk av, distribuera, lagra, licensiera, sälja, hyra, överföra, offentligt visa, offentligt utföra, sända, sända eller på annat sätt utnyttja beauVoyage-plattformen eller någon annan av dess innehåll för kommersiell (oavsett för vinst) användning eller på något sätt som kränker tredje parts rättigheter utan föregående skriftligt tillstånd av beauVoyage eller av innehavaren av immateriella rättigheter, i tillämpliga fall eller på annat sätt tillåtet enligt lag; förutom i den utsträckning att du är den lagliga ägaren av det specifika medlemsinnehållet eller som uttryckligen tillåts i dessa villkor. Inga licenser eller rättigheter beviljas dig implicit eller på annat sätt under någon immateriell rätt som ägs eller kontrolleras av beauVoyage, förutom de licenser och rättigheter som uttryckligen beviljas i dessa villkor.

Allt innehåll som görs tillgängligt på eller via beauVoyage-plattformen är det enda ansvaret och ansvaret för den person som har sitt innehåll. Därför föreställer du och garanterar att: (i) du antingen är den enda och exklusiva ägaren till allt medlemsinnehåll som du tillhandahåller eller delar på eller genom beauVoyages onlineanbjudanden eller så har du alla rättigheter, licenser, samtycke och utgivningar som är nödvändiga för att bevilja att beauVoyage rättigheterna i och till sådant medlemsinnehåll såväl som för att uppfylla dina andra skyldigheter, som avses i dessa villkor; och (ii) varken medlemsinnehållet eller ditt utlägg, uppladdning, publicering, inlämning eller överföring av innehållet eller användningen av sådant innehåll (eller någon del därav, inklusive derivatverk) av oss, våra användare eller andra i avtal med oss, i enlighet med dessa villkor, kommer att kränka, felaktigt eller kränka tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till patent, upphovsrätt, varumärke, handelshemlighet, moraliska rättigheter eller andra äganderätt eller immateriella rättigheter, eller rätt till publicitet eller integritet , eller resultera i brott mot tillämplig lag eller förordning. Användare skadeställer beauVoyage för alla krav från tredje part, baserat på påstådd kränkning av sådana rättigheter från tredje part i förhållande till innehållet. beauVoyage kan inte garantera äktheten för något innehåll eller data, som användare kan ge om sig själva.

Du behåller immateriella rättigheter som rör det innehåll du tillhandahåller via beauVoyage-tjänsten. Om du tror att något innehåll på beauVoyage-plattformen bryter mot upphovsrätten du äger ska du meddela oss.

Du erkänner att allt innehåll som du har åtkomst till använder beauVoyage-tjänsten är på din egen risk och att du är ensam ansvarig och ansvarig för skada eller förlust för dig eller någon annan part som härrör.

Genom att skapa, ladda upp, skicka, posta, skicka, ta emot, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt medlemsinnehåll på eller genom beauVoyage-plattformen, gratis som du beviljar beauVoyage en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, oåterkallelig, evigvarig (eller för skyddstiden), sublicensierbar och överförbar licens för att vara värd, åtkomst, användning, lagra, köra, offentligt utföra, kopiera, redigera, ändra, omformatera, reproducera, anpassa, förbereda derivatverk av, införliva i marknadsföring material, annonser och andra verk (som andra webbplatser, applikationer eller e-post), marknadsför, översätta, distribuera, omfördela, publicera, överföra, visa, strömma, sända och på annat sätt utnyttja medlemsinnehåll för att tillhandahålla och / eller marknadsföra beauVoyage-tjänsten och / eller vår affärsverksamhet, i alla media eller plattformar. Vi kan låta tredje parter göra samma sak i samband med sina egna webbplatser, medieplattformar och applikationer. Du kan avsluta denna licens när som helst genom att ta bort ditt innehåll eller ditt konto. Medlemsinnehåll inklusive personlig information kommer endast att användas för dessa ändamål om sådan användning uppfyller gällande dataskyddslagar i enlighet med vår Integritetspolicy. Om du inte tillhandahåller specifikt samtycke gör anspråk på att beauVoyage inte kräver någon äganderätt till något medlemsinnehåll och ingenting i dessa villkor kommer att anses begränsa de rättigheter som du kan behöva använda eller utnyttja ditt medlemsinnehåll.

Förbjudna aktiviteter

Du är ensam ansvarig för att alla lagar, regler, föreskrifter och skatteskyldigheter som kan gälla för din användning av beauVoyage-tjänsten uppfylls. När det gäller aktiviteter i samband med beauVoyage-plattformen kommer du inte (och får inte hjälpa, aktivera eller tillåta någon tredje part) varken (a) vidta några åtgärder eller (b) ladda upp, ladda ner, posta, publicera, skicka, sända eller på annat sätt distribuera eller underlätta distribution av allt innehåll på eller via beauVoyage-plattformen, att:

 • bryter eller kringgår alla tillämpliga nationella och internationella lagar och förordningar, avtal med tredje parter, tredje parts rättigheter, våra villkor, Integritetspolicy eller någon annan policy och regler för beauVoyage;
 • bryter med patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrätt eller annan rättighet från någon annan person eller enhet eller bryter mot lag eller kontraktsskyldighet;
 • är falsk, vilseledande (direkt eller utelämnad eller underlåtenhet att uppdatera information), vilseledande, otydlig eller felaktig;
 • är olaglig, kränkande, trakasserande, ärekränkande, injurierande, bedräglig, invasiv av en annans sekretess, skaklig, obscen, vulgär, kränkande, profan, pornografisk, innehåller eller skildrar nakenhet, innehåller eller skildrar sexuell aktivitet;
 • främjar bigotry, diskriminering, rasism, hat, trakasserier eller skada mot någon individ eller grupp;
 • är våldsamt eller hotar eller främjar våld eller handlingar som hotar någon annan person eller djur
 • främjar olagliga eller skadliga aktiviteter eller ämnen
 • utgör obehörig eller oönskad reklam, skräp eller elektronisk kommunikation ("spamming");
 • inbegriper kommersiell verksamhet (oavsett om det är för vinst) och / eller försäljning utan beauVoyages tidigare skriftliga medgivande, till exempel tävlingar, tävlingar, byteshandel, reklam, kedjebrev eller pyramidspel;
 • innehåller mjukvarusvirus eller annan teknik, som datorkoder, filer, maskar, logikbomber eller program som är utformade eller avsedda att störa, inaktivera, skada, begränsa eller störa den korrekta funktionen för all programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller att skada eller få obehörig åtkomst till något system, data, lösenord eller annan information om beauVoyage eller någon tredje part eller på annat sätt skada beauVoyages eller tredje parts intressen eller egenskaper;
 • förutsätter sig en annan person eller enhet;
 • inkluderar någons identitetshandlingar eller känslig ekonomisk information;
 • är i övrigt olämpligt som bestäms av beauVoyage efter eget gottfinnande.

beauVoyage har en nolltoleranspolicy mot barnpornografi och kommer att avsluta kontot för alla medlemmar som publicerar eller distribuerar barnpornografi. Vi kommer att rapportera fallet 1 till de behöriga myndigheterna.

Du får inte (direkt eller indirekt)

 • diskriminera eller trakassera någon på grund av ras, nationellt ursprung, religion, kön, könsidentitet, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, medicinskt tillstånd, civilstånd, ålder eller sexuell läggning, eller på annat sätt engagera sig i våldsamt, skadligt, missbrukande eller störande beteende ;
 • kränka eller kränka någon annans rättigheter eller på annat sätt orsaka skada för någon;
 • kopiera, lagra eller på annat sätt komma åt eller använda all information, inklusive personlig identifierbar information om någon annan medlem, som finns på beauVoyage-plattformen på något sätt som inte stämmer överens med beauVoyages Integritetspolicy eller dessa villkor eller som på annat sätt kränker integritetsrätten för medlemmar eller tredje parter;
 • modifiera, anpassa, ändra, reproducera, distribuera, översätta, skapa derivatverk eller anpassningar av, offentligt visa, publicera, återanvända, sälja, handla eller på något sätt utnyttja våra tjänster eller plattformsinnehåll (annat än ditt medlemsinnehåll), utom som uttryckligen godkänt av beauVoyage
 • använda beauVoyage-plattformen eller något av dess innehåll för kommersiella eller andra syften som inte uttryckligen är tillåtna enligt dessa villkor eller på ett sätt som felaktigt antyder beauVoyage-godkännande, partnerskap eller på annat sätt vilseledar andra när det gäller din anknytning till beauVoyage;
 • använda, skörda, skrapa, kopiera, visa, spegla eller rama in beauVoyage-plattformen eller något av dess innehåll, eller något enskilt element inom beauVoyage-plattformen, beauVoyages namn, alla beauVoyage-varumärken, logotyp eller annan egenutvecklad information eller utformning och design av vilken sida eller formulär som finns på en sida i beauVoyages online-erbjudanden, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;
 • utspäda, skada eller på annat sätt skada beauVoyage-varumärket på något sätt, inklusive genom obehörig användning av plattformens innehåll, registrera och / eller använda beauVoyage eller derivattermer i domännamn, handelsnamn, varumärken eller andra källidentifierare, eller registrera och / eller använda domännamn, handelsnamn, varumärken eller andra källidentifierare som nära imiterar eller liknar förvirrande beauVoyage-domäner, varumärken, taglines, kampanjer eller innehåll från beauVoyage-plattformen;
 • använd robot, spindel, sökrobot, skrapa, data mining-verktyg, datainsamlings- och extraktionsverktyg eller andra manuella eller automatiserade metoder eller processer för att komma åt, samla in data eller annat innehåll från eller på annat sätt interagera med beauVoyage-plattformen för något ändamål, utom med det förhands uttryckliga tillståndet från beauVoyage;
 • dechiffrera, dekompilera, demontera, omvänd ingenjör eller på annat sätt försöka härleda någon källkod, underliggande idéer eller algoritmer för någon del av beauVoyage-plattformen (inklusive utan begränsning någon applikation eller widget) eller någon av programvaran som används för att tillhandahålla beauVoyage-tjänsterna, utom i begränsad utsträckning som gällande lagar specifikt förbjuder sådan begränsning;
 • exportera eller återexportera beauVoyage-applikationer eller -verktyg, utom i överensstämmelse med exportkontrolllagarna i relevanta jurisdiktioner och i enlighet med publicerade regler och begränsningar
 • vidta åtgärder som skadar eller negativt påverkar, eller kan skada eller negativt påverka prestanda eller korrekt funktion av tjänsterna eller aktiviteter som bedrivs på beauVoyage-plattformen;
 • undvika, förbikoppla, ta bort, avaktivera, försämra, avkoda eller på annat sätt försöka kringgå tekniska åtgärder som genomförs av beauVoyage eller någon av beauVoyages leverantörer eller någon annan tredje part för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsten (eller andra konton, datorsystem eller nätverk ansluten till tjänsten) eller för att skydda beauVoyage-plattformen;
 • vidta alla åtgärder som påförs eller kan påföra (som bestäms av beauVoyage efter eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på beauVoyages (eller våra tredjepartsleverantörer) infrastruktur;
 • köra någon form av auto-responder på tjänsten eller använda beauVoyage-plattformen i samband med distribution av oönskade kommersiella meddelanden ("spam");
 • kopiera, hyra, hyra, distribuera eller på annat sätt överföra någon av de rättigheter som du får nedan;
 • rekrytera eller på annat sätt uppmana någon medlem att gå med i tredjeparts tjänster, applikationer eller webbplatser, utan beauVoyages skriftliga förhandsgodkännande;
 • i annat fall vidta åtgärder i strid med beauVoyages riktlinjer och policyer.

Om du företräder ett företag ska du dessutom följa alla reklam, marknadsföring, integritet eller andra självreglerande koder som är tillämpliga på din bransch.

beauVoyage garanterar inte att något innehåll kommer att göras tillgängligt på plattformen eller genom tjänsten. beauVoyage har ingen skyldighet att övervaka plattformen, tjänsten eller innehållet eller aktivt söka fakta eller omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. BeauVoyage förbehåller sig dock rätten till åtkomst, läsa, bevara, avslöja, redigera, ändra, försena, ta bort, avbryta eller inaktivera åtkomst till allt värdinnehåll som beauVoyage rimligen anser vara nödvändigt för att (i) följa tillämplig lag, förordningar , rättslig process eller begäran, order eller krav från en domstol, brottsbekämpning eller annat administrativt organ eller statligt organ, (ii) verkställa dessa villkor, inklusive utredningar av eventuella kränkningar av dessa, (iii) driva, säkra och förbättra säkerheten för beauVoyage-plattformen (inklusive utan begränsning för upptäckt och förebyggande av bedrägeri och tekniska problem, riskbedömning, utredning och användarsupport) (iv) skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för beauVoyage, dess användare och allmänheten. beauVoyage förbehåller sig också dessa rättigheter av skäl inklusive, men inte begränsat till, vid mottagande av anspråk eller anklagelser från tredje part eller myndigheter rörande sådant innehåll eller om beauVoyage är orolig för att du kan ha brutit mot tillämplig lag, dessa villkor eller utan anledning på Allt.

beauVoyage distribuerar en kombination av automatiserade system och manuell kontroll av medlemsinnehåll för att upptäcka och förhindra bedräglig aktivitet eller brott mot tillämpliga lagar, dessa villkor eller någon annan beauVoyage-policy. Denna skanning och analys kan ske före, under eller efter att inlägget har publicerats och kan leda till att ditt inlägg försenas eller hålls tillbaka.

Dina rättigheter enligt detta avtal upphör automatiskt utan föregående meddelande om du inte följer någon av dess villkor. Vid sådan uppsägning kan vi omedelbart återkalla din åtkomst till beauVoyage-tjänsterna. beauVoyages underlåtenhet att insistera på eller verkställa din strikta efterlevnad av dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från några av dess rättigheter.

Dessutom, om vi tror att du missbrukar beauVoyage-plattformen och / eller våra tjänster på något sätt, kan vi, efter eget gottfinnande, begränsa, stänga av eller avsluta ditt användarkonto och få tillgång till våra tjänster, försena eller ta bort värdinnehåll, ta bort all speciell status som är kopplad till ditt konto och vidta tekniska och / eller juridiska åtgärder för att förhindra att du använder våra tjänster.

När beauVoyage tar bort eller inaktiverar medlemsinnehåll, kommer vi att meddela medlemmen och ange skälen för en sådan åtgärd, såvida inte en sådan anmälan skulle (i) förhindra eller hindra upptäckt eller förebyggande av bedrägeri eller annan olaglig verksamhet, (ii) skada de berättigade intressena av andra medlemmar eller tredje parter, eller (iii) strider mot tillämpliga lagar. Du kan överklaga ett sådant beslut genom att kontakta oss via e-post på

beauBateau GmbH beauVoyage Kundtjänst Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Tyskland E-post: [email protected]

Medlemmar samtycker till att samarbeta med och bistå beauVoyage i god tro, och att ge oss sådan information och vidta sådana åtgärder som rimligen kan begäras av beauVoyage med avseende på alla utredningar som utförs av beauVoyage eller en representant för beauVoyage angående användning eller missbruk av vår plattform.

Om du känner att någon medlem du interagerar med, vare sig online eller personligen, agerar eller har agerat felaktigt, inklusive men inte begränsat till någon som gör sig kränkande, våldsam eller sexuellt olämpligt beteende, eller gör något annat störande beteende, bör du omedelbart rapportera en sådan person till de behöriga myndigheterna och sedan till beauVoyage genom att kontakta oss med din polisstation och rapporteringsnummer (om tillgängligt). Du samtycker till att alla rapporter du gör inte kommer att tvinga oss att vidta några åtgärder (utöver vad som krävs enligt lag, om någon).

Datapolicy

Du bekräftar och godkänner härmed att beauVoyage använder dina data för analytiska ändamål. För mer information om våra metoder för datainsamling se vår Integritetspolicy. Om du tar bort ditt konto raderas inte någon av dina anonymiserade och pseudonymerade data som redan har inkluderats i den datapool som används av våra dataanalysverktyg. Ytterligare information om våra raderingsmetoder finns i beauVoyages Integritetspolicy.

Utöver det ovanstående beviljar du härmed en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, evig (eller för skyddstiden), oåterkallelig, underlicensierbar och överförbar rätt att använda data som samlas in från dig för interna syften för att driva och förbättra våra tjänster för dig och andra användare och att bygga och driva nya tjänster och produkter. En underhållare av beauVoyage-plattformen (inklusive de som tillhandahåller tredjepartsleverantörer som är behöriga att utföra uppgifter för våra räkning, som beskrivs i Integritetspolicy) kan logga in på ditt konto och / eller komma åt ditt medlemsinnehåll för att underhålla och / eller förbättra tjänsterna.

4. Försäljningsvillkor

beauVoyage kan ta ut avgifter för medlemmarna för användning av beauVoyage-plattformen. Mer information om när serviceavgifterna gäller och hur de beräknas kan hittas på vår tjänstavgiftssida. Eventuella tillämpliga serviceavgifter (inklusive tillämpliga skatter) visas för en användare före prenumerationen. beauVoyage förbehåller sig rätten att ändra serviceavgifterna när som helst med verkan för nästa termin, utan förvarning. Du ansvarar för att betala eventuella serviceavgifter (inklusive eventuella tillämpliga skatter) som du är skyldiga till beauVoyage - antingen via kreditkort eller via PayPal. Serviceavgifter återbetalas inte.

För att prenumerera på beauVoyage-tjänsten måste du vara minst arton (18) år eller ha den aktuella majoritetsåldern i din jurisdiktion. Vid prenumeration måste du ge oss giltig information om ditt kreditkort tillsammans med en korrekt och aktuell faktureringsadress eller din PayPal-information. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot dessa villkor, vilket kan leda till omedelbart avslutande av ditt beauVoyage-konto. Du samtycker till att omedelbart meddela beauVoyage om alla ändringar i informationen på ditt kreditkort eller faktureringsadress som används för betalning nedan. Genom att tillhandahålla beauVoyage med dina kreditkorts- eller PayPal-uppgifter samtycker du till att inget extra meddelande eller samtycke krävs innan beauVoyage har behörighet att fakturera dig för alla avgifter och avgifter som ska betalas till beauVoyage. Ditt kreditkortsutgivaravtal reglerar din användning av ditt angivna kreditkort, och du måste hänvisa till det avtalet och inte beauVoyages villkor för att fastställa dina rättigheter och skyldigheter som kortinnehavare.

All kredit som utfärdas till dig av beauVoyage har inget kontantvärde och kan inte bytas ut som kontanter. beauVoyage-kredit kan lösas in mot framtida betalningar för serviceavgifter till beauVoyage och kommer att tillämpas i prenumerationsprocessen. beauVoyage-kredit är giltigt i tre (3) år från och med dagen för kreditgivningen. När din beauVoyage-kredit löper ut blir den ogiltig.

beauVoyage kan erbjuda dig kampanjkupongkoder som ger dig rabatt på dina serviceavgifter. Alla kupongkoder som utfärdats till dig av beauVoyage har inget kontantvärde och kan inte bytas ut som kontanter. beauVoyage-kupongkoder kan lösas in mot framtida betalningar för serviceavgifter till beauVoyage. Endast en kupongkod kan användas per prenumeration. Kupongkoder är giltiga till det datum som nämns på kupongkoden, eller på annat sätt till sex (6) månader efter att du först har mottagit koden. Kupongkoder kan inte tillämpas på skatter eller tidigare prenumerationer på beauVoyage-tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra eller avbryta villkoren och / eller värdet på kupongkoder.

Du måste meddela oss i en skriftlig form inom sju (7) dagar efter mottagandet av ditt kreditkortsöverskridande, om du ifrågasätter några av våra avgifter på det uttalandet eller om en sådan tvist kommer att anses upphävd. Sådan anmälan ska skickas till följande postadress:

beauBateau GmbH beauVoyage Kundtjänst Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Tyskland e-post: [email protected]

5. Åtgärd, uppsägning, upphävande och andra åtgärder

Detta avtal ska gälla för en period av en kalenderår, i vilket det automatiskt och kontinuerligt kommer att förnyas för efterföljande tidsperioder på ett kalenderår tills du eller beauVoyage säger upp avtalet i enlighet med denna bestämmelse .

Om du vill säga upp detta avtal och ta bort ditt konto kan du göra det genom att följa anvisningarna på plattformen. Vi kan säga upp obekräftade konton eller konton som har varit inaktiva i mer än tre (3) år. beauVoyage kan, med eller utan föregående meddelande, sluta ge åtkomst till hela eller någon del av beauVoyage-tjänsterna (dvs. avsluta ditt konto) och därmed säga upp detta avtal när som helst, giltigt omedelbart (i) om du har åsidosatt dina skyldigheter enligt dessa villkor , eller någon annan beauVoyage-policy, (ii) om du har brutit mot gällande lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter, (iii) om vi är skyldiga att göra det för att uppfylla ett lagkrav eller ett domstolsbeslut, (iv) om beauVoyage tror i god tro att sådana åtgärder är rimligt nödvändiga för att skydda den personliga säkerheten eller egendomen hos beauVoyage, dess medlemmar eller tredje parter (till exempel i fall av en medlems bedrägliga beteende), eller (v) av någon anledning enligt vår egen bedömning . Den ovannämnda uppsägningen kan leda till förlorande och förstöring av all information som är kopplad till ditt medlemskap. Eventuella avgifter som betalas nedan återbetalas inte. Om du tror att ditt konto har avslutats felaktigt kan du överklaga via e-post till

beauBateau GmbH beauVoyage Kundtjänst Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Tyskland e-post: [email protected]

Dessutom kan beauVoyage vidta någon av följande åtgärder (i) för att följa alla tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga förfaranden eller beställning, begäran eller krav från en domstol, brottsbekämpande eller annat administrativt organ eller statligt organ, (ii) om du har brutit mot dessa villkor, eller någon annan policy för beauVoyage, tillämpliga lagar, förordningar eller rättigheter från tredje part, (iii) om du har lämnat felaktig, bedräglig, föråldrad eller ofullständig information under prenumerationen på beauVoyage, (iv) om beauVoyage tror på god tro på att sådana åtgärder är rimligt nödvändiga för att skydda personlig säkerhet eller egendom hos beauVoyage, dess medlemmar eller tredje parter, eller för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet:

 • vägrar att ytbehandla, radera eller försena medlemsinnehåll;
 • begränsa din åtkomst till eller användning av beauVoyage-plattformen;
 • tillfälligt eller permanent återkalla någon speciell status som är kopplad till ditt beauVoyage-konto;
 • tillfälligt eller i händelse av allvarliga eller upprepade brott permanent stänga av ditt beauVoyage-konto och sluta ge åtkomst till beauVoyage-plattformen.

När detta avtal har avslutats har du inte rätt till återställning av ditt beauVoyage-konto eller något av ditt medlemsinnehåll. Om din åtkomst till eller användning av beauVoyage-plattformen har varit begränsad eller ditt beauVoyage-konto har avbrutits eller detta avtal har avslutats av oss, får du inte registrera ett nytt beauVoyage-konto eller komma åt och använda beauVoyage-plattformen via ett beauVoyage-konto hos ett annat medlem.

Alla bestämmelser i dessa villkor som i sin natur ska överleva uppsägningen ska överleva varje uppsägning eller upphörande av detta avtal och kommer att fortsätta att gälla även om du slutar använda beauVoyage-erbjudanden online eller ta bort ditt beauVoyage-konto, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser , ansvarsfriskrivning, avgifter, innehåll, ersättning och ansvarsbegränsningar.

6. Feedback

Vi välkomnar och uppmuntrar dig att ge feedback, kommentarer och förslag till förbättringar av beauVoyages befintliga verksamhet (tillsammans "feedback"). Skicka bara din feedback till oss via e-post på

beauBateau GmbH beauVoyage Kundtjänst Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Tyskland E-post: [email protected]

Ge endast specifik feedback om beauVoyages befintliga tjänster eller marknadsföringsstrategier; inkluderar inte några idéer som beauVoyages policy inte tillåter oss att acceptera eller överväga. All feedback du ger till beauVoyage eller någon av dess anställda kommer att betraktas som icke-konfidentiell och icke-äganderätt för dig. Genom att skicka feedback till oss ger du oss en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, oåterkallelig, underlicensierbar, evig licens för att använda och publicera dessa idéer och material för något syfte, utan kompensation eller tillskrivning till dig.

7. Ansvarsfriskrivning

Om du väljer att använda beauVoyage-tjänsten gör du det frivilligt och på din egen risk. BeauVoyage-plattformen och dess innehåll tillhandahålls "AS IS IS" och "AS AVAILABLE". I den utsträckning som tillåts i tillämplig lag utesluter vi därför alla uttryckliga eller underförstådda garantier, villkor av alla slag, inklusive men inte begränsade till de underförstådda garantierna om försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

Du erkänner att beauVoyage inte har någon kontroll över, och ingen skyldighet att vidta åtgärder angående: vilka användare som får tillgång till tjänsten; vilket innehåll du får åtkomst via beauVoyage-tjänsten; vilka effekter innehållet kan ha på dig; hur du kan tolka eller använda innehållet; eller vilka åtgärder du kan vidta som ett resultat av att du har blivit utsatt för innehållet. Vår tjänst kan innehålla eller leda dig till webbplatser som innehåller information som vissa människor kan hitta stötande eller olämpliga. beauVoyage gör inga framställningar angående något innehåll som ingår i eller nås via tjänsten, och beauVoyage kommer inte att vara ansvarigt eller ansvarigt för noggrannhet, lämplighet, kvalitet, upphovsrättens efterlevnad, laglighet eller anständighet i material som finns i eller nås via vår tjänst. I händelse av att du stöter på felaktig information eller länkar, skulle vi uppskatta det om du kan informera oss via e-post. Skicka eventuella förslag eller kritik till [email protected].

Du frigör oss från allt ansvar relaterat till dina kontakter och relationer med andra användare.

Du förstår att vi inte på något sätt skärmar användare, och inte heller frågar oss om användarnas bakgrunder eller försöker verifiera deras bakgrund eller uttalanden. Vi ger inga framställningar eller garantier beträffande användarnas beteende eller sanningen för information som användarna tillhandahåller.

Varken beauVoyage eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera beauVoyage-plattformen eller dess innehåll är under inga omständigheter ansvariga, och du samtycker till att inte hålla oss ansvariga för några skador och förluster (inklusive, men inte begränsat till, förlust av pengar, vinster, goodwill, data eller rykte, andra immateriella förluster eller någon direkt, indirekt, allmän, exemplarisk, speciell, kompensatorisk, följd- och / eller tillfällig skada, inklusive, utan begränsning, person- eller kroppsskada, emotionell nöd eller datorskada, systemfel, serviceavbrott), direkt eller indirekt till följd av eller relaterat till:

 • dessa villkor;
 • det innehåll du tillhandahåller (direkt eller indirekt) med hjälp av tjänsten;
 • din användning av eller din oförmåga att använda beauVoyage-tjänsterna;
 • uppförandet av dig eller någon annan i samband med våra tjänster;
 • all kommunikation, interaktion eller möten med andra medlemmar eller personer du annars kan träffa genom tjänsten;
 • förseningar eller störningar i vår tjänst;
 • virus eller annan skadlig programvara som erhålls genom att komma åt eller länka till vår tjänst;
 • glitches, buggar, fel eller felaktigheter av något slag i vår tjänst;
 • skador på din hårdvara från användning av beauVoyage-tjänster;
 • innehåll, handlingar eller inaktioner från tredje part;
 • en avstängning, uppsägning eller annan åtgärd som vidtas med avseende på ditt konto;
 • ditt behov av att ändra praxis, innehåll eller beteende till följd av ändringar i dessa villkor eller andra beauVoyage-policyer.

Som sådan accepterar du att vidta rimliga försiktighetsåtgärder och utöva den yttersta personliga vården i alla interaktioner med alla personer du kommer i kontakt med genom lagstadgade beauVoyage-tjänster, särskilt om du bestämmer dig för att träffa sådana personer personligen. Till exempel bör du inte under några omständigheter tillhandahålla din ekonomiska information (t.ex. kreditkorts- eller bankkontonummer) till andra personer.

8. Ansvar

Du erkänner och samtycker till att hela risken till följd av din tillgång till och användning av beauVoyage-plattformen och dess innehåll, din publicering av inlägg eller varje interaktion du har med andra medlemmar, vare sig det är personligt eller online, kvarstår hos dig. beauVoyages ansvar, oavsett om det är baserat på (hänförligt) fallissemang, olaglig handling eller någon annan grund, utesluts.

9. Skadestånd

Du ska släppa, försvara, skydda och hålla oskadlig beauVoyage, dess dotterbolag och var och en av dess och dess medlemsföretag anställda, entreprenörer, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, leverantörer och representanter från alla förluster, kostnader, handlingar, fordringar, skadestånd, utgifter ( inklusive rimliga juridiska kostnader och redovisningsavgifter) eller skulder som uppstår från eller på något sätt kopplat till (i) din användning eller missbruk av, eller tillgång till plattformen, tjänsten, innehållet eller (ii) överträdelse av dessa villkor eller våra andra policyer och standarder, eller intrång av dig, eller någon tredje part som använder ditt konto, av lagar eller förordningar, immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon person eller enhet (förutom i den utsträckning som en domstol med behörig jurisdiktion innehar sådant krav uppstod på grund av en handling eller utelämnande av beauVoyage), (iii) din interaktion med någon annan medlem. beauVoyage förbehåller sig rätten att ta ut det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning av dig, i vilket fall du kommer att hjälpa och samarbeta med oss för att hävda alla tillgängliga försvar.

10. Gällande lag

Du och beauVoyage håller med om att alla orsaker till handling som uppstår till följd av eller relaterad till tjänsten måste påbörjas inom ett (1) år efter det att talan har uppstått; i annat fall utesluts en sådan talan permanent. Dessa villkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det ska regleras av och tolkas i enlighet med Tysklands lagar.

11. Allmänna bestämmelser

Dessa villkor och alla andra beauVoyage-policyer som publiceras på vår plattform utgör hela förståelsen och avtalet mellan dig och beauVoyage med avseende på vår tjänst och användningen av tjänsterna, plattformen och dess innehåll. De ersätter all tidigare eller samtida kommunikation, förslag eller förståelser (vare sig muntliga, skriftliga eller elektroniska) från parterna angående vår tjänst.

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms omöjlig att genomföra, ogiltig eller ogiltig, ska den bestämmelsen begränsas eller elimineras till den minsta möjliga utsträckning och brytas så att de återstående bestämmelsernas giltighet och verkställbarhet inte påverkas.

Underlåtenhet för någon av parterna att utöva någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor på något sätt kommer inte att utgöra ett undantag från ytterligare rättigheter eller bestämmelser nedan. Undantag från överensstämmelse i något särskilt fall betyder inte att vi kommer att avstå från efterlevnad i framtiden. För att alla undantag från att följa dessa villkor är bindande, måste beauVoyage förse dig med skriftligt godkännande och godkännande av sådant undantag genom en av dess auktoriserade representanter. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor, kommer någon av parternas utövande av något av sina rättsmedel enligt dessa villkor att påverka dess andra åtgärder enligt dessa villkor eller på annat sätt tillåtas enligt lag.

beauVoyage ansvarar inte för något underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter nedan om sådant fel uppstår från någon orsak utanför beauVoyages rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, mekaniskt, elektroniskt eller kommunikationsfel eller nedbrytning (inklusive "line-noise" -störningar).

Dessa villkor är personliga för dig. Du får inte tilldela, överföra, sublicens eller delegera detta avtal såväl som dina rättigheter och skyldigheter enligt detta utan beauVoyages förut skriftliga medgivande. beauVoyage kan utan begränsning tilldela, överföra eller delegera detta avtal och några av dess rättigheter och skyldigheter enligt detta, efter eget gottfinnande, utan samtycke. Din rätt att säga upp detta avtal när som helst förblir opåverkad.

Inget byrå, partnerskap, joint venture, franchise eller anställningsförhållande är avsett eller skapat mellan dig och beauVoyage som ett resultat av detta avtal eller din användning av beauVoyage-plattformen och ingen av parterna har någon myndighet av något slag att binda den andra på något sätt.

Om inte annat anges i dessa villkor kommer meddelanden eller annan kommunikation som är tillåtet eller krävs enligt detta avtal att tillhandahållas skriftligt och kommer att anses ha vederbörligen lämnats vid mottagande, om personligen levererats eller skickats med certifierad eller registrerad post, begäran om returkvitto ; när mottagandet bekräftas elektroniskt, om det skickas via fax eller e-post; eller dagen efter det skickas, om det skickas för leverans nästa dag med erkänd leveransservice över natten.

12. Ändringar och ändringar av beauVoyage-tjänsterna

beauVoyage förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra (inklusive ändra, lägga till, ta bort villkor) eller ersätta någon av dessa villkor. Ändringar träder i kraft när vi publicerar de reviderade villkoren på beauVoyage-plattformen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för ändringar. Om du inte håller med om de ändrade villkoren kan du säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandet av alla ändringar av detta avtal kommer att utgöra ditt godkännande av de reviderade villkoren, som du då kommer att vara bunden av.

Vi kan ändra, avbryta eller avbryta tjänsterna, eller någon del av dem (inklusive, utan begränsning, tillgängligheten av någon funktion, databas eller innehåll) när som helst utan föregående meddelande. beauVoyage kan också införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar eller hela tjänsten utan föregående meddelande eller ansvar.

Publicerad 15.05.2020

sv_SESV